Ψυχολογική Υποστήριξη στην Αιμοκάθαρση

Όπως κάθε χρόνιο νόσημα, έτσι και η χρόνια νεφρική νόσος ιδιαίτερα τελικού σταδίου συνεπάγεται ψυχολογική επιβάρυνση του ασθενούς. Επιβάρυνση που προκύπτει από την επίγνωση ότι πρόκειται για ένα μη θεραπεύσιμο νόσημα παρά μόνο στη περίπτωση μίας  μεταμόσχευσης, που και πάλι δεν είναι για όλους, αλλά και για όσους ενδείκνυται προϋποθέτει ένα άλλο δρόμο περιορισμών και κινδύνων που οδηγεί σε ένα μόνιμο υποσυνείδητο άγχος.

Η ένταξη ενός νεφροπαθούς σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης, οδηγεί συχνά σε άλλοτε άλλου βαθμού αγχώδεις εκδηλώσεις, ενίοτε καλά κρυμμένες από τον ασθενή κι άλλοτε με εξωτερικευμένες εκρήξεις θυμού και  αισθημάτων απογοήτευσης, λόγω της εξάρτησης από το μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Οι εκδηλώσεις του άγχους μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή διαταραχών του ύπνου ως και αϋπνία, εκδηλώσεις θυμού κι επιθετικότητας είτε προς την οικογένεια του ή προς το προσωπικό της Μονάδας, ακόμη  και ως άρνηση του ασθενούς να αποδεχτεί την κατάσταση του μέχρι και άρνησης θεραπείας.

Η ψυχολογική αυτή επιβάρυνση και οι εκδηλώσεις άγχους συχνά ακολουθούνται από κατάθλιψη, η οποία δυστυχώς καταγράφει υψηλά ποσοστά ανάμεσα στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συχνά τα συμπτώματα της κατάθλιψης συγχέονται με αυτά της νεφρικής ανεπάρκειας, γεγονός που καθυστερεί την έγκαιρη διάγνωση της ψυχικής διαταραχής, άρα και την αντιμετώπιση της, επηρεάζοντας δραματικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς, ενώ αυξάνει τη γενικότερη νοσηρότητα και θνητότητα.

Ως εκ τούτου, η παρουσία έμπειρου Ψυχολόγου στη Μονάδα Αιμοκάθαρσης κρίνεται άκρως επιβεβλημένη και ουσιαστική. Απόλυτος στόχος είναι η ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική του ασθενούς, για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή προσαρμογή του στη νέα του πραγματικότητα, αλλά και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αυτών των ψυχικών διαταραχών.

Ο έμπειρος Ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να αυτοδιαχειρίζεται τις προκλήσεις της νέας καθημερινότητας του με θετική προσέγγιση, διαχειριζόμενος τα όποια αρνητικά συναισθήματά του, επιτυγχάνοντας τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Η υποστήριξη όμως του Ψυχολόγου δεν περιορίζεται μόνο στον ασθενή, αλλά  λειτουργεί υποστηρικτικά και για το οικείο περιβάλλον, καθώς η νεφρική νόσος μπορεί να οδηγεί και σε ψυχολογική επιβάρυνση και του οικείου περιβάλλοντος, ενώ κοινωνικοοικονομικά προβλήματα εντός του οικείου περιβάλλοντος του ασθενούς μπορεί να ανατροφοδοτούν και να ενισχύουν τις ψυχικές διαταραχές του. Με τη κατάλληλη συμβουλευτική μπορεί και η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι να προσαρμοστούν και αυτοί με την σειρά τους στην νέα πραγματικότητα και να συμβάλουν στην βελτίωση της ψυχικής υγείας του ασθενούς.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Νεφροντίδας, πάντα δίπλα στον αιμοκαθαιρόμενο ασθενή με τη πρέπουσα ενσυναίσθηση και ευαισθητοποιημένο στο να αναγνωρίζει έγκαιρα αυτές τις αλλαγές στη ψυχολογία του ασθενούς, συχνά αποτελεί τον άμεσο λήπτη των προβληματισμών κι ανησυχιών του ασθενούς, λειτουργώντας καθησυχαστικά και υποστηρικτικά. Η επιπλέον όμως εξειδικευμένη αξιολόγηση και ψυχολογική συμβουλευτική του ασθενούς κρίνεται άκρως απαραίτητη. Προς το σκοπό αυτό, η Νεφροντίδα συνεργάζεται με έμπειρη Κλινική Ψυχολόγο παρέχοντας τη κατάλληλη υποστήριξη στον ασθενή και την οικογένεια του.