Πλασμαφαίρεση

Αποτελεί μέθοδο εξωνεφρικής κάθαρσης που επιτρέπει την θεραπευτική απομάκρυνση μεγάλου μοριακού βάρους παθολογικών ουσιών που βρίσκονται στο πλάσμα του αίματος και κυκλοφορούν μέσω αυτού σε όλο το σώμα, προκαλώντας βλάβη σε διάφορους ιστούς κι αντίστοιχα διάφορα νοσήματα στον άνθρωπο.

 

Τέτοιες παθολογικές ουσίες μπορεί να είναι:

 • πρωτεΐνες που παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό και στρέφονται ενάντια του, όπως αντισώματα κι ανοσοσυμπλέγματα που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα
 • πρωτεΐνες που παράγονται σε υπερβολική ποσότητα, όπως σε αιματολογικά νοσήματα
 • λιπίδια σε σοβαρές μορφές υπερλιπιδαιμίας
 • αλλά και ξένες ουσίες που εισέρχονται στον οργανισμό, συνδέονται με πρωτεΐνες του πλάσματος και δεν μπορούν να απομακρυνθούν με άλλους τρόπους από το σώμα, όπως σε τοξικότητα από υπερδοσολογία τέτοιων φαρμάκων.

Ως εκ τούτου, η μέθοδος εφαρμόζεται σε αρκετές ομάδες νοσημάτων που αφορούν διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

 

Στη Νεφροντίδα εφαρμόζεται η μέθοδος της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης μετά από παραπομπή των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους κι αφορούν διάφορες ειδικότητες μεταξύ των οποίων νευρολόγους, αιματολόγους, καρδιολόγους κ.α.

Παραδείγματα περιστατικών που παραπέμφθηκαν για θεραπευτική πλασμαφαίρεση στο Νεφρολογικό Κέντρο Νεφροντίδα είναι:

 • υποτροπές πολλαπλής σκλήρυνσης που δεν ανταποκρίθηκαν στη φαρμακευτική αγωγή
 • υποτροπές βαριάς μυασθένειας (Gravis) που δεν ανταποκρίθηκαν στη φαρμακευτική αγωγή
 • οπτική νευρομυελίτιδα
 • μυελοπάθεια με αταξία
 • σύνδρομο Eaton-Lambert
 • πολλαπλούν μυέλωμα και μακροσφαιριναιμία Walderstrom
 • σοβαρές μορφές οικογενούς υπερλιπιδαιμίας που δεν αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη υπολιπιδαιμική αγωγή

Η θεραπεία συνήθως διαρκεί 2-3 ώρες και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η μέθοδος εφαρμόζεται μέσω δύο περιφερικών φλεβών, αποφεύγοντας έτσι τη τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Μετά το τέλος της θεραπείας, οι δύο φλεβοκαθετήρες αφαιρούνται και ο/η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι.

 

Ο απαιτούμενος αριθμός των συνεδριών πλασμαφαίρεσης, ανάλογα με το νόσημα και την επιθυμία του θεράποντος ιατρού, είναι συνήθως 5 έως 7 κι εφαρμόζονται μέρα παρά μέρα.

Ο τελικός αριθμός των θεραπειών μπορεί να αυξηθεί ή οι θεραπείες μπορεί να συνεχίσουν σε αραιότερη βάση για ορισμένο χρονικό διάστημα, πχ κάθε 7 ή 15μέρες, ανάλογα με το αποτέλεσμα της θεραπείας και τις υποδείξεις του εκάστοτε θεράποντος ιατρού.

 

Στο Νεφρολογικό Κέντρο Νεφροντίδα είμαστε στη διάθεση του κάθε ασθενή να βοηθήσουμε θεραπευτικά στο νόσημα τους παρέχοντας τη θεραπευτική αυτή επιλογή της μεθόδου της πλασμαφαίρεσης, όταν κρίνεται επιβεβλημένο από το θεράποντα ιατρό τους.