Σύγχρονα μηχανήματα

Η νέα γενιά μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Artis Physio Plus έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια απλή, αποδοτική και συνεπή συνεδρία αιμοκάθαρσης. Το Artis Physio Plus προσφέρει τη δυνατότητα για πολλαπλές θεραπείες όπως είναι η αποδοτική HD, η αποτελεσματική HDF και η καινοτόμα HDx ώστε να καλύπτει τις κλινικές και λειτουργικές σας ανάγκες. Αυτό το αξιόπιστο σύστημα αιμοκάθαρσης σας δίνει τη δυνατότητα για μια εξατομικευμένη ποιοτική προσέγγιση στην αιμοκάθαρση, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα με την απλότητα. Με το Artis Physio Plus, η θεραπεία προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς, μειώνοντας τις επιπλοκές της κάθαρσης και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ανεκτικότητα στη θεραπεία.