Φίλτρα - Μεμβράνες Αιμοκάθαρσης

Η Μονάδα Αιμοκάθαρσης του Νεφρολογικού Κέντρου Νεφροντίδα διαθέτει για τους ασθενείς της, τη σειρά φίλτρων της εταιρείας Baxter.

Πρόκειται για υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, βιοσυμβατά φίλτρα αιμοκάθαρσης/αιμοδιαδιήθησης, που εξασφαλίζουν υψηλών προδιαγραφών θεραπεία στους ασθενείς.

Επίσης, στους ασθενείς με ιδιαίτερα προβλήματα, προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους, φίλτρα με ειδικά χαρακτηριστικά και ενδείξεις, όπως:

Polyflux H

Download the file to see more Specifications

Revaclear

Download the file to see more Specifications

Theranova

Download the file to see more Specifications

Nephral ST

Download the file to see more Specifications

Evodial

Download the file to see more Specifications

Theralite

Download the file to see more Specifications