Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας

Το Νεφρολογικό Κέντρο Νεφροντίδα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε ένα άνετο, ευπρεπές και φιλόξενο περιβάλλον, Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας (day care services) σε ασθενείς που χρειάζονται ολιγόωρη παραμονή σε νοσοκομειακό περιβάλλον, για να λάβουν ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, ενδοφλέβια λήψη υγρών ή φαρμάκων.

Παραδείγματα Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας που παρέχονται στο Νεφρολογικό Κέντρο Νεφροντίδα είναι:

  • Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών για σκοπούς ενδοφλέβιας ενυδάτωσης και διόρθωσης ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών
  • Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και διττανθρακικών για σκοπούς νεφροπροστασίας, πριν και μετά από διενέργεια ακτινολογικών εξετάσεων με σκιαγραφικές ουσίες
  • Λήψη καλλιεργειών αίματος με άσηπτη τεχνική σε περιπτώσεις σοβαρών λοιμώξεων
  • Χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβίωσης σε περιπτώσεις σοβαρών λοιμώξεων που συνιστάται έναρξη αρχικά ενδοφλέβιας αντιβίωσης ή σε περιπτώσεις που ασθενής χρειάζεται να συνεχίσει μετά από ενδονοσοκομειακή νοσηλεία ή σε περιπτώσεις λοιμώξεων που δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν με από του στόματος αντιβιοτικά
  • Χορήγηση ενδοφλέβιου σιδήρου, σε περιπτώσεις σιδηροπενίας ή σιδηροπενικής αναιμίας
  • Χορήγηση ενδοφλέβιας διουρητικής αγωγής, σε περιπτώσεις οιδηματικών καταστάσεων (νεφρωσικό σύνδρομο, καρδιακή ανεπάρκεια), όταν δεν είναι δυνατή η διαχείριση του οιδήματος με από του στόματος διουρητικά
  • Χορήγηση ενδοφλέβιας ανοσοκαταστολής, πχ ώσεις κορτικοειδών
  • Περιποίηση και ηπαρινισμός κεντρικού φλεβικού καθετήρα αιμοκάθαρσης

 

Στο Νεφρολογικό Κέντρο Νεφροντίδα είμαστε στη διάθεση του κάθε ασθενή να βοηθήσουμε θεραπευτικά και να μειώσουμε στο ελάχιστο τη ταλαιπωρία που συνεπάγεται η κατάσταση της υγείας του ή που προκύπτει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.