Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Δευτέρα – Πέμπτη 08:00-18:00

Παρασκευή 08:00-16:00

admin@nefrontida.com

Λεωφ. Σταυρού 10, 2035 Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 28993, 2084 Λευκωσία, Κύπρος

Εξωτερικά Ιατρεία:

Δευτέρα – Πέμπτη 10:00-17:00

Παρασκευή 10:00-14:00

Φόρμα Επικοινωνίας: